เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม (วันธรรมดา)

🤩👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม (ระดับต้น) พฤหัส

10.00-12.00 /2บทเรียน

😍👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม (ระดับกลาง) จันทร์+อังคาร 10.00-12.00 /2บทเรียน
😎👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม (ระดับสูง) จันทร์+พุธ10.00-12.00 /2บทเรียน

🤩👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเน้นพูดและฟัง (ก่อนระดับกลาง) พฤหัส 17.00-19.00

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจแบบกลุ่ม (วันธรรมดา)

😉👉เรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ(ระดับต้น) อังคาร+พฤหัส 18.30-20.20
😉👉เรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ(ระดับกลาง) อังคาร+พฤหัส 18.30-20.20
🤗👉เรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ(ระดับขั้นสูง) วันพฤหัส 18.30-20.20

เรียนภาษาอังกฤษวันเสาร์

😍👉เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (ระดับกลาง) วันเสาร์ 09.00-11.00
😎👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเน้นพูดและฟัง (ระดับกลาง) วันเสาร์ 13.00-15.00

Please reload

GEOS THAILAND

会社概要 | コースについて | 講師の紹介 | 受講生の声 | 最新情報 | プロモーション | お問合せ

GEOS 台湾 | GEOS シンガポール | GEOS Language Centre Thailand | サイトマップ

COPYRIGHT © GEOS ASIA. ALL RIGHTS RESERVED.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Tumblr Icon
  • ホワイトGoogle+のアイコン