+662-2614646

จันทร์-เสาร์

09.00-20.00

January 22, 2020

🥳หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (เรียนช่วงปิดเทอม)😍📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020

📌รับเด็กอายุระหว่าง 6-14 ปี
💥ลดราคา 10% หากลงเรียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์

👉รายละเอียดการเรียนการสอน
✨เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เน้น พูด ฟัง อ่าน และ เขียน เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00-14.00 โดยเรียนกับครูต่างชาติ และเพื่อนร่วมห้องจะมีเด็กญี่ปุ่นร่วมด้วย
✨หลักสูตรเปิดตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2020 (เรียนทั้งหมด 1 เดือน) ปิดเรียนวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2020 เนื่องจากเป็นวันจักรี (จีออสปิดการเรียนการสอน)
✨ทุกวันพฤหัสบดีจะมีการเรียนการสอนนอกสถานที่ และพาเด็กๆไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ด้วย โดยจะมีครูและพนักงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

เทอม 1 : 16-20 มีนาคม 2020 (ราคา 8,750 บาท)
เทอม 2 : 23-27 มีนาคม 2020 (ราคา 8,750 บาท)
เทอม 3 : 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2020 (ราคา 8,750 บาท)
                                                                                               เทอม 4 : 7-10 เมษายน 2020 (ราคา 7,000 บาท)...

October 17, 2019

 สถาบันจีออส มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เรียนแบบเน้นการสื่อสารทั่วไป เน้นการสื่อสาร

และภาษาอังกฤษธุรกิจแบบกลุ่ม

ผู้สนใจสามารถเข้ามาทดลองเรียนฟรีได้ 1 ครั้ง / 50นาที แบบกลุ่ม

และหากสนใจเรียนแบบเดี่ยวสามารถทดลองเรียนฟรีได้ 1 ครั้ง/20-30นาที

ทดลองเรียนฟรีและวัดระดับภาษาฟรีอีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2614646-7

063-2056326

September 2, 2019

  • หลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมการสอบ IELTS Preparation Course นี้จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ผลสอบ IELTS ซึ่งเป็นมาตรฐานในการวัดระดับภาษา โดยผลคะแนนสอบ IELTS จะใช้เป็นมาตรฐานในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน โดย IELTS หรือ The International English Language Testing Systems (IELTS) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนั่นเอง

  • หลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมการสอบ TOEFL Preparation Course หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือที่จะใช้ผลคะแนน TOEFL และ iBT เป็นเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อนั่นเอง โดย Test of English as a Foreign Language (TOEFL) เป็นการสอบวัดระดับทางภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอเมริกาเหนือนั่นเอง

การเรียนหลักสูตร Exam Preparation

  • การเตรียมความพร้อมสำหรับการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังที่ต้องใช้สำหรับการสอบ

  • ฝึกทักษะการทำแบบทดสอบ แบบฝึกหัด รวมถึงการทดลองทำข้อสอบเพื่อเพิ่มการสอบของคุณให้มีป...

Please reload

COPYRIGHT © GEOS THAILAND ALL RIGHTS RESERVED.