โปรโมชั่นสำหรับเดือน เมษายน และเดือน พฤษภาคม 2017


ถ้าคุณลงเรียน 96 บทเรียน และสามารถแบ่งให้ครอบครัวของคุณมาเรียนได้ คุณจะได้รับ 15% ลดราคา

และคุณสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง สำหรับ 1 ครอบครัว โดยครั้งต่อไปจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม