เปิดบ้านจีออสในวันที่ 15,16 และ 17 เดือน มิถุนายน

ข่าวดีมากๆสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

เปิดบ้านจีออสจะจัดขึ้นตามวันที่กำหนด

วันที่ 15,16 และ 17 เดือน มิถุนายน

เวลา ตอนเช้า บ่ายและเย็น

  • ภาษาอังกฤษธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมด้านการแสดงผลงาน(Presentation)หรือการเขียนอิเมลล์ในที่ทำงาน

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เด็กๆจะสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการร้องเพลงและเล่นเกมส์

  • ภาษาอังกฤษทั่วไปมีประโยชน์ในการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน

  • หลักสูตรภาษาไทย (ภาษาไทยทั่วไปและภาษาไทยแบบธุรกิจ)

คำถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 02-261-4646