โปรโมชั่น เดือนกันยายน 2017


โปรโมชั่นเดือน กันยายน 2017

เรียนแบบกลุ่มในช่วงวันธรรมดาลดราคามากกว่า 3,000 บาท

วันอังคาร-พฤหัส

10.00-11.50 และ 18.30-20.20 หลักสูตรสำหรับระดับต้น

วันเสาร์ 10.00-11.50 และ 13.00-14.50 หลักสูตรสำหรับระดับกลาง

เรียนกับครูเจ้าของภาษา เน้นการพูดฟัง

สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง การทำงาน และการเรียน

ทางครูเจ้าของภาษาจะให้คำแนะนำและแนะแนวเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาและพัฒนาทักษะได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

ทดลองเรียนและวัดระดับภาษาฟรี ติดต่อจีออสได้ที่ 02-2614646-7