โปรโมชั่นลงเรียนวันนี้ - 31 ธันวาคม 2017

October 4, 2017

 

                   คืนกำไรแก่ลูกค้า!!!!!!!

 

ลงเรียนกับจีออส วันนี้ - 31 ธันวาคม 2017 ลดราคามากกว่า 30%

 

 

เรียนกลุ่มภาษาอังกฤษ (ระดับต้น)

 

- โปรแกรมที่ 1 ราคา 4,900บ. (10 ครั้ง/20บทเรียน)

- โปรแกรมที่ 2 ราคา5,900บ. (15ครั้ง/30บทเรียน)

- โปรแกรมที่ 3 ราคา 6,900บ. (20ครั้ง/40บทเรียน)

 

เรียนกลุ่มภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น)

 

-โปรแกรมที่ 1 ราคา 7,350บ. (15ครั้ง/30บทเรียน)

-โปรแกรมที่ 2 ราคา 12,500บ. (30ครั้ง/60บทเรียน)

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload