เรียนภาษาอังกฤษที่ Cebu ประเทศ ฟิลิปปินส์

Philinter Education Center ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2003 เป็นสถาบันเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองลาปู ลาปู จังหวัด เซบู ทางสถาบันมีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหลายชนชาติด้วยกัน เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ไต้หวัน จีน และไทย นักศึกษาที่เรียนที่นี้มี ความหลายหลาย ด้านอายุตั้งแต่ เยาวชน นักศึกษามหาวิทยาลัย บุคคลวัยทำงาน ไปจนถึงผู้ใหญ่วัยเกษียนอายุ

ทางสถาบันได้รับการรับรองจาก “ TESDA ” ( Technical Education and Skills Development Authority ) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลฟิลิปปินส์, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ทางสถาบันยังเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ ALTO ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของ INTESOL ในประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้รับอนุญาตจาก INTESOL ของสหราชอาณาจักร และสถาบันยังได้รับการรับรองจาก สถาบัน IDP ของประเทศออสเตรเลียอีกด้วย