โปรแกรมการเรียนต่อต่างประเทศ

โปรแกรมการเรียนต่อต่างประเทศ 2018 🎈🎈🎉🎈🎈🎉 จีออสเปิดรับสมัครไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศ

เรียนภาษาอังกฤษ 👉 ประเทศ สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลี ฟิลิปปินส์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

เรียนภาษาญี่ปุ่น 👉 ประเทศญี่ปุ่น

เรียนภาษาเกาหลี 👉 ประเทศสิงคโปร์ เกาหลี

เรียนภาษาจีน👉 ประเทศสิงคโปร์ จีน ไต้หวัน

หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ตั้งแต่ 1 อาทิตย์เป็นต้นไป โดยจีออสให้คำแนะนำฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ😊😊

เรียนแบบกลุ่ม หรือจะเรียนแบบเดี่ยว จีออส สามารถจัดหลักสูตรให้ได้อย่างเหมาะสม

🎈เพียงติดต่อจีออสมาได้ที่ 02-2614646-7 และ 063-2056326 หรือทางไลน์ geosvicmall🎉