ไปเรียนเกาหลีที่โรงเรียน LEXIS School


ไปเรียนภาษาเกาหลีระยะสั้นโดยไม่ต้องวีซ่านานถึง 3 เดือน โรงเรียน LEXIS School ตั้งอยู่ในกรุงโซลย่านกังนัม รับสอนภาษาเกาหลีตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง เน้นถึง 5 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย เช่น หลักสูตร Intensive วันละ 5 ชั่วโมง (จ.-ศ.) และหลักสูตร Intensive วันละ 3 ชั่วโมง (จ.-ศ.)

บ้านพัก โรงเรียนสามารถจัดให้อยู่กับ Local Family (ครอบครัวชาวเกาหลี) โดยเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้จริงและเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี

บ้านพักรวมอาหารเช้า-เย็นและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมแล้ว

ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เรียนภาษาเกาหลีก็สามารถไปเรียนได้ โดยสามารถขอคำปรึกษาจากพี่ๆของ GEOS Language Centre สาขาไทย ได้ที่ 02-261-4646 ถึง 7