เรียนภาษาญี่ปุ่น 30 ชั่วโมง

 

                       เรียนภาษาญี่ปุ่นกับจีออส

เน้นหลักสูตรการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในชีวิตประจำวัน

สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการสอนมาหลายปี

 

  เรียนอาทิตย์ละ 2 วัน / วันละ 2 ชั่วโมง หรือเรียนวันเสาร์

 

 30 ชั่วโมง ราคา 8,600บ (รวมหนังสืิอ ราคาแบ่งจ่ายได้)

 

 60 ชั่วโมง ราคา 12,750บ (รวมหนังสืิอ ราคาแบ่งจ่ายได้)

 

       เรียนแบบกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน /1 ห้องเรียน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload