ไปเรียนต่อสิงคโปร์ GEOS Singapore


เรียนภาษาที่สิงคโปร์

1.หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ

2.หลักสูตรเรียนภาษาจีน

3.หลักสูตรเรียนสำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไป

4.หลักสูตรเรียนและเที่ยว

เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์

(เช้า) 09.30-12.30

(บ่าย) 13.30-16.30