หลักสูตรเด็กช่วงปิดเทอม 19-30 มีนาคม 2018

March 22, 2018

 

    หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆช่วงปิดเทอม จีออสเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรเรียนจนถึงวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 

จีออสเน้นการสอน พูด ฟัง อ่าน และเขียน โดยนักเรียนญี่ปุ่น และเด็กไทย สามารถเรียนร่วมกันได้ โดยส่วนใหญ่ครูจะสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด!

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload