เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม

 

เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม (วันธรรมดา)

🤩👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม (ระดับต้น) พฤหัส

10.00-12.00 /2บทเรียน

😍👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม (ระดับกลาง) จันทร์+อังคาร 10.00-12.00 /2บทเรียน
😎👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม (ระดับสูง) จันทร์+พุธ10.00-12.00 /2บทเรียน

🤩👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเน้นพูดและฟัง (ก่อนระดับกลาง) พฤหัส 17.00-19.00

 

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจแบบกลุ่ม (วันธรรมดา)

😉👉เรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ(ระดับต้น) อังคาร+พฤหัส 18.30-20.20
😉👉เรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ(ระดับกลาง) อังคาร+พฤหัส 18.30-20.20
🤗👉เรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ(ระดับขั้นสูง) วันพฤหัส 18.30-20.20

 

เรียนภาษาอังกฤษวันเสาร์

😍👉เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (ระดับกลาง) วันเสาร์ 09.00-11.00
😎👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเน้นพูดและฟัง (ระดับกลาง) วันเสาร์ 13.00-15.00

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload