เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม


เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม (วันธรรมดา)

🤩👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม (ระดับต้น) พฤหัส

10.00-12.00 /2บทเรียน

😍👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม (ระดับกลาง) จันทร์+อังคาร 10.00-12.00 /2บทเรียน 😎👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม (ระดับสูง) จันทร์+พุธ10.00-12.00 /2บทเรียน

🤩👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเน้นพูดและฟัง (ก่อนระดับกลาง) พฤหัส 17.00-19.00

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจแบบกลุ่ม (วันธรรมดา)

😉👉เรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ(ระดับต้น) อังคาร+พฤหัส 18.30-20.20 😉👉เรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ(ระดับกลาง) อังคาร+พฤหัส 18.30-20.20 🤗👉เรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ(ระดับขั้นสูง) วันพฤหัส 18.30-20.20

เรียนภาษาอังกฤษวันเสาร์

😍👉เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (ระดับกลาง) วันเสาร์ 09.00-11.00 😎👉เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเน้นพูดและฟัง (ระดับกลาง) วันเสาร์ 13.00-15.00