หลักสูตรเรียนเฉพาะวันเสาร์


เรียนภาษาอังกฤษสำหรับช่วงวันหยุด เน้นการสื่อสาร Conversation และไวยากรณ์ด้วย

สอนโดยเจ้าของภาษา ☑☑☑

ระยะหลักสูตร 3-6 เดือน ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00

หลักสูตรแบบ 3 เดือน เริ่มต้นเพียง 8,600 บาท

หลักสูตรแบบ 6 เดือน เริ่มต้นเพียง 9,700 บาท

เรียนแบบกลุ่มไม่เกิน 8 คน / 1 กลุ่ม

หลักสูตรแบ่งชำระได้ 🎆🎇🎉

ทดลองเรียนและวัดระดับฟรีกับครูเจ้าของภาษาเพื่อให้คำแนะนำหากต้องการที่จะพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ ! พร้อมเรียนจบคอร์สได้รับใบ Certificate จาก GEOS Thailand