เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบ Private ลดราคา 5%


โปรโมชั่นเรียนภาษาญี่ปุ่น ลดราคา 5%

ผู้สนใจที่อยากจะเรียนตั้งแต่ระดับต้น - ระดับสูง

เน้นการสื่อสารและแกรมม่า แบบธุรกิจ หรือเตรียมสอบ JLPT ในระดับต่างๆ N5 - N1 และติวสอบเข้ามหาลัย (PAT 7.3)

หลักสูตรเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทางด้านภาษาญี่ปุ่น การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน สอนโดยครูเจ้าของภาษา (หรือหากสนใจจะเรียนกับครูไทยผู้ที่มีประสบการณ์

ทางด้านการสอนมาอย่างช้ำนาญทางจีออสสามารถจัดหลักสูตรให้ได้)

โปรโมชั่นสำหรับเดือน July

☆★ ฟรีค่าลงทะเบียนเรียน

☆★ ทดลองเรียนฟรี และ วัดระดับภาษาฟรี

☆★ สอนโดยครูเจ้าของภาษา

☆★ ติดต่อ GEOS ได้ที่ 02-2614646-7 และ 063-2056326