ติว PAT 7.3


คอร์สเตรียมสอบความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3)

หลักสูตรแบบ Private และ แบบ Group (ในเรื่องของราคาสามารถติดต่อจีออสมาได้ที่ 02-2614646-7)

PAT 7.30 ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบการสอบกลาง เพื่อสอบเข้าคณะที่จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการศึกษา เช่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะอื่นๆ

แนวข้อสอบ

ข้อสอบมี 100 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัยทั้งหมด มีช้อยส์ 4 ตัวเลือก ให้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบประกอบด้วย ● ข้อสอบคำศัพท์ คันจิ ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาในการสื่อสาร 40 ข้อ ● ข้อสอบความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ “ญี่ปุ่น” 5 ข้อ ● ข้อสอบความเข้าใจประโยคหรือข้อความสั้น 10 ข้อ ● ข้อสอบเรียงลำดับเหตุการณ์ตามความเหมาะสม 5 ข้อ ● ข้อสอบการอ่านบทความสั้น 40 ข้อ