โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก


โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ

สำหรับเด็ก ช่วงเดือนสิงหาคม 2018

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ เน้นพูด ฟัง อ่าน และเขียน หลักสูตรสำหรับช่วงซัมเมอร์ เรียนทั้งในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 6-31 สิงหาคม 2018

★หลักสูตรเริ่ม 09.00 -14.00

★เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ (มีไปเรียนนอกสถานที่ทุกวันพฤหัสบดี เช่นไป พิพิธภัณฑ์ หรือสวน Rose Garden

★มีเจ้าหน้าที่ของ GEOS ไปด้วยและครูเจ้าของภาษา

★หากต้องการตารางตั้งแต่วันที่ 6-31 สิงหาคม สามารถส่งอีเมลล์มาได้ที่ enquirythailand@geosasia.com