กันยายน (โปรโมชั่น) 2018


โปรโมชั่นสำหรับเดือน กันยายน 2018

★หลักสูตรสำหรับกลุ่ม หรือ เรียน Private (สำหรับนักเรียนใหม่) หากลงเรียนภายในเดือน กันยายน

รับบทเรียนฟรีเพิ่มอีก 2 บทเรียน

★โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

★ ★ ค่าหนังสือ (ราคา 500-1000บาท)

★ ★ ทดลองเรียนและวัดระดับภาษาฟรีเพียงติดต่อมาที่ 02-2614646-7 หรือ 063-2056326