เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม (3เดือน)


📣โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

เรียนภาษาอังกฤษหลังเลิกงาน เน้นทักษะการพูดฟังในเชิงธุรกิจ แกรมม่า รวมไปถึงการเขียนอีเมลล์

✨ทุกวันอังคาร+พฤหัสบดี เวลา 18.30-20.20

✨ลดราคา 2,000บาท

✨ค่าลงทะเบียนฟรี

✨ยังไม่รวมค่าหนังสือ

✨เรียน 3 เดือน /48 บทเรียน

✨ห้องเรียนไม่เกิน 8 คน /1 ห้องเรียน

✨ทดลองเรียนและวัดระดับภาษาฟรี

✨สอนโดยครูเจ้าของภาษา