หลักสูตรภาษาอังกฤษ (สำหรับเด็ก)


หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เน้นทักษะการพูดฟัง และการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน การเรียนรู้คำศัพท์ ทักษะการจำ และความมั่นใจ การกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆในห้องเรียน

นอกจากนั้น นักเรียนยังจะได้สนุกกับการร่วมกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา และการได้เจอเพื่อนใหม่อีกด้วย

🤗 เรียนกับครูเจ้าของภาษา

🤗 รับตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป

🤗 ห้องเรียนไม่เกิน 6 คน / 1 ห้องเรียน

🤗 ทดลองเรียนฟรี

🤗 เรียนอาทิตย์ละ 1 วัน

🤗 ราคา 5,400 บาท (หลักสูตร 1 เดือน ) รวมค่าเรียน+หนังสือ+ค่าลงทะเบียน