หลักสูตรติว IELTS


หลักสูตรติวสอบ IELTS กับจีออส สอนโดยครูเจ้าของภาษา‼️

⭐ การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 🔖เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules) เป็นการทดสอบความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญาเอก 🔖 เพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules) สำหรับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาเพื่อการฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศออสเตรเลีย

🤗 เรียนกับครูเจ้าของภาษา 🤗 หลักสูตรติว 3-6 เดือน (เรียนแบบ Private / Semi Private) 🤗 ทดลองเรียนฟรี 🤗 โปรโมชั่นลด 15%‼️ เรียนหลักสูตร 3 เดือน ขึ้นไป❤️