สถาบัน GEOS (สาขาไทย) หยุดช่วงปีใหม่


📢 สถาบันจีออส ปิดทำการ ช่วงปีใหม่ ระหว่าง

วันที่ 30 ธันวาคม 2018 - 2 มกราคม 2019

📢เปิดทำการในวันที่ 3 มกราคม 2019

📢ติดต่อจีออสได้ที่ 02-2614646-7

และ 063-2056326