หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร


หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

หลักสูตรสำหรับองค์กรเพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่น เรียนไม่เกิน 15 ท่าน / 1 กลุ่ม เพื่อผู้เรียนจะได้เข้าถึงการเรียนได้อย่างง่ายดาย หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนและพัฒนาทักษะ และการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมทางด้านภาษา โดยครูเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน