โปรโมชั่น ( เดือน มกราคม 2019 )

January 4, 2019

 

💥 โปรโมชั่น เดือน มกราคม 2019 ต้อนรับปีใหม่

โปรโมชั่นสำหรับนักเรียนใหม่ ลงเรียนแบบ Private

 

🔥 ลุ้นรับจับฉลาก ลดค่าเรียนถึง 30% ( เฉพาะค่าเรียน )

 

🔥 ลุ้นรับจับฉลาก ลดค่าเรียนถึง 10% ( เฉพาะค่าเรียน )

 

🔥  ลุ้นรับจับฉลาก ลดค่าเรียนถึง 5 % ( เฉพาะค่าเรียน )

 

📣ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หนังสือเรียน 500-1,000 บาท

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload