โปรโมชั่น ( เดือน มกราคม 2019 )


💥 โปรโมชั่น เดือน มกราคม 2019 ต้อนรับปีใหม่

โปรโมชั่นสำหรับนักเรียนใหม่ ลงเรียนแบบ Private

🔥 ลุ้นรับจับฉลาก ลดค่าเรียนถึง 30% ( เฉพาะค่าเรียน )

🔥 ลุ้นรับจับฉลาก ลดค่าเรียนถึง 10% ( เฉพาะค่าเรียน )

🔥 ลุ้นรับจับฉลาก ลดค่าเรียนถึง 5 % ( เฉพาะค่าเรียน )

📣ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

: หนังสือเรียน 500-1,000 บาท