เรียนหลักสูตรติว IELTS


หลักสูตรติว IELTS

เพื่อเตรียมตัวไปสอบ IELTS

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานหรือ IELTS ติวสอบเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ และกลยุทธ์สำคัญ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำข้อสอบ กับหลักสูตรพิเศษของ จีออส

หลักสูตรของจีออส ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนแล้ว ช่วยพัฒนาจุดอ่อนของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากอาจารย์ผู้ประสบการณ์ด้านการสอนโดยตรง.

🔸 หลักสูตรพิเศษลดราคา

ถึง 15% ❗ ( สำหรับเรียนแบบ Private )

🔸 ทดลองเรียนฟรี ❗

🔸 เรียนแบบกลุ่ม หลักสูตร 4 เดือน 24,000 THB

เหลือเพียง 20,000

🔸 เรียนแบบกลุ่ม หลักสูตร 6 เดือน 35,000 THB

เหลือเพียง 28,900