เรียนแบบกลุ่ม แถม 5 บทเรียน ฟรี! (สำหรับนักเรียน นักศึกษา)

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูชาวต่างชาติ

- เรียนเน้นสนทนา

- เรียนเน้นภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน

(สำหรับนักเรียน นักศึกษา)

-เรียนไม่เกิน 6-8 คน / 1 กลุ่ม

- หลักสูตรระยะสั้น 2 เดือน แถมฟรีอีก 5 บทเรียน

- ราคา 8,900 บาท แถม 5 บทเรียน + แถมหนังสือเรียน

- หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2019

- หลักสูตรเปิด ( จันทร์+พุธ) (อังคาร+พฤหัสบดี)

(ทุกวันเสาร์)

- วัดระดับภาษา และ ทดลองเรียนฟรี