เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ประเทศญี่ปุ่น


หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ ARC โรงเรียนที่โตเกียว ชินจุกุ โอซาก้า

และเกียวโต

ช่วงระยะเวลาที่้เรียน 3 เดือน ถึง 2 ปี

ช่วงระยะเวลาที่เข้าศึกษา มกราคม เมษายน กรกฏาคม ตุลาคม 2019

วีซ่า วีซ่านักเรียน (1ปี 3 เดือน) หลักสูตรระยะสั้น เป็นวีซ่าพำนักระยะสั้น

ช่วงตุลาคม หมดเขตรับสมัคร 6 กันยายน 2019

เปิดภาคเรียน 6 พฤศจิกายน 2019

ระยะเวลาเรียน 9 มกราคม 2020-19 มีนาคม 2020

(หลักสูตรระยะสั้น เรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับ ระดับต้น - ระดับสูง สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ enquirythailand@geosasia.com )