ติวสอบ IELTS ( แบบกลุ่ม) เรียนทุกวันเสาร์


🔖หลักสูตรติว IELTS เพื่อเตรียมตัวไปสอบ IELTS

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานหรือ IELTS ติวสอบเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ และกลยุทธ์สำคัญ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำข้อสอบ กับหลักสูตรพิเศษของจีออส

หลักสูตรของจีออส ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนแล้ว ช่วยพัฒนาจุดอ่อนของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนโดยตรง.

🔸 หลักสูตรพิเศษลดราคา ถึง 15% ❗ ( สำหรับเรียนแบบ Private ) 🔸 ทดลองเรียนฟรี ❗ 🔸 เรียนแบบกลุ่ม หลักสูตร 4 เดือน 24,000 THB เหลือเพียง 20,000 บาท 🔸 เรียนแบบกลุ่ม หลักสูตร 6 เดือน 35,000 THB เหลือเพียง 28,900 บาท 🔸หลักสูตรเปิดเรียนทุกวันเสาร์ ( วันละ 3 ชั่วโมง ) เรียนไม่เกิน 6-8 คน / 1 ห้องเรียน

📌ทดลองเรียนฟรี และวัดระดับภาษาฟรี📌 02-2614646-7 และ 063-2056326 LINE ID: geosthailand . geosvicmall