เรียนภาษาญี่ปุ่น (แบบกลุ่ม) เน้นการสื่อสารและการทำงาน


เรียนภาษาญี่ปุ่น ( แบบกลุ่ม ) เน้นการสื่อสารและการทำงาน

เรียนระดับต้น 50 บทเรียน ( จบ Minna no เล่ม1)

  • รับ 8 คน / 1 ห้องเรียน เรียนกับครูเจ้าของภาษา/หรือติวโดยครูคนไทย (ที่มีประสบการณ์ในการสอนโดยตรง )

  • 50 บทเรียน เรียนจบ เล่ม1

  • เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-19.50 (2 บทเรียน)

  • สามารถลงเรียนวันเสาร์ได้ ( 13.00-14.50)

เรียนระดับต้น 100 บทเรียน ( จบ Minna no เล่ม1-2)

  • เหมาะกับผู้ที่ต้องการจบ เล่ม1-2 เพื่อสอบระดับN5 (ซึ่งเป็นการสอบระดับต้นของภาษาญี่ปุ่น)

  • รับ 8 คน /1 ห้องเรียน

  • เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-19.50 (2 บทเรียน) หรือสามารถลงเรียนวันเสาร์ได้ เวลา 13.00-14.50