โปรโมชั่นเดือน ก.ค 2019


โปรโมชั่นเรียนแบบกลุ่ม ระยะเวลา 3 เดือน (46 บทเรียน)

เน้นการสื่อสารทั่วไป และเกี่ยวกับการทำงานด้วย โดยสถาบันจีออส จะเปิดหลักสูตรทุกวัน จันทร์+พุธ อังคาร+พฤหัสบดี และวันเสาร์ โดยค่าหนังสือนั้นจะรวมอยู่ในค่าเรียนด้วย

📌เรียนไม่เกิน 12 คน / 1 ห้องเรียน

📌เรียนกับครูเจ้าของภาษา

📌หลักสูตร 3 เดือน รวมค่าลงทะเบียน+ค่าหนังสือ และค่าเรียน 7,900 บาท

📌ราคาแบ่งจ่ายได้

📌เรียนทุกวันจันทร์+พุธ 18.30-20.20

📌เรียนทุกวันอังคาร+พฤหัสบดี 18.30-20.20 หรือทุกวันเสาร์ ช่วงบ่าย

📌ทดลองเรียนและวัดระดับภาษาฟรี

📌หมดเขต 31 ก.ค 2019!