โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษติวสอบ IELTS และหลักสูตร TOEIC


โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษติวสอบ IELTS และหลักสูตร TOEIC เน้นติวก่อนไปสอบจริง การันตีสอนโดยครูเจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์สอนโดยตรง - หลักสูตรเปิดเรียนทุกวันเสาร์ ( วันละ 3 ชั่วโมง ) เรียนไม่เกิน 6-8 คน / 1 ห้องเรียน - สอนโดยครูเจ้าของภาษา - ทดลองเรียนและวัดระดับภาษาฟรี -หลักสูตร 5 เดือน - เรียน IELTS 5 เดือน (ลดราคาจาก 24,000 เหลือเพียง 20,000 บาท)

(50ชั่วโมง แถม10ชั่วโมง ลงเรียนภายในเดือนสิงหาคม-กันยายน)

- เรียน TOEIC 5 เดือน (ลดราคาจาก 22,000 เหลือ เพียง 18,000 บาท)

(48 ชั่วโมง แถม 6 ชั่วโมง ลงเรียนภายในเดือนสิงหาคม-กันยายน)