หลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ Exam (IELTS และ TOEFL)


  • หลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมการสอบ IELTS Preparation Course นี้จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ผลสอบ IELTS ซึ่งเป็นมาตรฐานในการวัดระดับภาษา โดยผลคะแนนสอบ IELTS จะใช้เป็นมาตรฐานในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน โดย IELTS หรือ The International English Language Testing Systems (IELTS) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนั่นเอง

  • หลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมการสอบ TOEFL Preparation Course หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือที่จะใช้ผลคะแนน TOEFL และ iBT เป็นเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อนั่นเอง โดย Test of English as a Foreign Language (TOEFL) เป็นการสอบวัดระดับทางภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอเมริกาเหนือนั่นเอง

การเรียนหลักสูตร Exam Preparation

  • การเตรียมความพร้อมสำหรับการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังที่ต้องใช้สำหรับการสอบ

  • ฝึกทักษะการทำแบบทดสอบ แบบฝึกหัด รวมถึงการทดลองทำข้อสอบเพื่อเพิ่มการสอบของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • ฝึกทักษะการทำความเข้าใจบทความ และการเขียนบทความหลากหลายประเภท รวมถึงการเรียงความ หรือรายงาน

  • ฝึกความสามารถในการฟังบทสนทนา และรายละเอียดของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น