ทดลองเรียนฟรี และ วัดระดับภาษาฟรีกับจีออส

October 17, 2019

 

 สถาบันจีออส มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เรียนแบบเน้นการสื่อสารทั่วไป เน้นการสื่อสาร

และภาษาอังกฤษธุรกิจแบบกลุ่ม

ผู้สนใจสามารถเข้ามาทดลองเรียนฟรีได้ 1 ครั้ง / 50นาที แบบกลุ่ม

และหากสนใจเรียนแบบเดี่ยวสามารถทดลองเรียนฟรีได้ 1 ครั้ง/20-30นาที

 

ทดลองเรียนฟรีและวัดระดับภาษาฟรีอีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2614646-7

063-2056326

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload