หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ (สำหรับเด็ก) 16 มีนาคม - 10 เมษายน 2020


🥳หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (เรียนช่วงปิดเทอม)😍📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020

📌รับเด็กอายุระหว่าง 6-14 ปี 💥ลดราคา 10% หากลงเรียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์

👉รายละเอียดการเรียนการสอน ✨เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เน้น พูด ฟัง อ่าน และ เขียน เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00-14.00 โดยเรียนกับครูต่างชาติ และเพื่อนร่วมห้องจะมีเด็กญี่ปุ่นร่วมด้วย ✨หลักสูตรเปิดตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2020 (เรียนทั้งหมด 1 เดือน) ปิดเรียนวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2020 เนื่องจากเป็นวันจักรี (จีออสปิดการเรียนการสอน) ✨ทุกวันพฤหัสบดีจะมีการเรียนการสอนนอกสถานที่ และพาเด็กๆไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ด้วย โดยจะมีครูและพนักงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เทอม 1 : 16-20 มีนาคม 2020 (ราคา 8,750 บาท) เทอม 2 : 23-27 มีนาคม 2020 (ราคา 8,750 บาท) เทอม 3 : 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2020 (ราคา 8,750 บาท) เทอม 4 : 7-10 เมษายน 2020 (ราคา 7,000 บาท)