โปรโมชั่น เดือน มีนาคม 2020

March 4, 2020

 

เรียนภาษาอังกฤษ (Private Lesson)

 

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบติวสอบ TOEIC TOEFL IELTS หรือ SAT และภาษาอังกฤษทั่วไป สามารถเลือกหัวข้อเรียนได้เองตามใจชอบ และเลือกวันเวลาเรียนเองได้

 

หลักสูตรเรียนเดี่ยวสามารถผ่อนชำระค่าเรียนกับบัตร SCB ได้ ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 4-10 เดือน (0% ไม่มีดอกเบี้ย)

 

สามารถสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ 02-2614646-7 และ 063-2056326

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload