โปรโมชั่น เดือน มีนาคม 2020


เรียนภาษาอังกฤษ (Private Lesson)

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบติวสอบ TOEIC TOEFL IELTS หรือ SAT และภาษาอังกฤษทั่วไป สามารถเลือกหัวข้อเรียนได้เองตามใจชอบ และเลือกวันเวลาเรียนเองได้

หลักสูตรเรียนเดี่ยวสามารถผ่อนชำระค่าเรียนกับบัตร SCB ได้ ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 4-10 เดือน (0% ไม่มีดอกเบี้ย)

สามารถสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ 02-2614646-7 และ 063-2056326