หลักสูตรเรียน Private ลด 10%


หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ Private

หลักสูตรสำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 5 ขวบ ขึ้นไป

เน้นทักษะพูดฟังอ่านและเขียน เน้นการออกเสียงอย่างถูกต้อง และเสริมสร้างความมั่นใจให้เด็กได้กล้าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ เน้นการสื่อสารทั่วไป ไวยากรณ์ หลักสูตรติวสอบ รวมไปถึง หลักสูตรธุรกิจ การเขียนอิเมลล์และการประชุม

*ทดลองเรียนและวัดระดับภาษาฟรี*

ลดราคาถึง 10 % สำหรับหลักสูตร Private